ភាសាខ្មែរ | English

Our website is under construction, sorry for any inconvenient causes.

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡង

07 Jan 2018 / 08:36 AM


Related Annoucements


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ហាឡាលកម្ពុជា 07 Jan 2018 / 08:36 AM
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផលិតផលខ្មែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ​ ២០១៨ 07 Jan 2018 / 08:36 AM
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរក្នុងឱកាសបុណ្យទន្លេឆ្នាំ​ ២០១៨ 07 Jan 2018 / 08:36 AM
ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានកិច្ចការពិព័រណ៍ 07 Jan 2018 / 08:36 AM
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចូលរួមពិព័រណ៍ថៃ ឆ្នាំ២០១៨ 07 Jan 2018 / 08:36 AM
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡង 07 Jan 2018 / 08:36 AM
សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការ​ដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងក្នុងការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់ ឌី (D) សម្រាប់នាំចេញកសិផលទៅប្រទេសជាប់ព្រំដែន 07 Jan 2018 / 08:36 AM
ក្រសួងនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ ពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញ-នាំចូល និងខេត្ត១ ផលិតផល១ កម្ពុជា លើកទី១២ 07 Jan 2018 / 08:36 AM
សេចក្តីជូនដំណឹង សូមឲ្យក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកនាំចូល និងចែកចាយទំនិញ​ពាក់ម៉ាក ដែល​បំពាន​សិទ្ធិផ្តាច់មុខ ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ ដើម្បី​ចៀសវាងការ​ប្រឈម​នឹង​ចំណាត់ការ​ផ្លូវ​ច្បាប់។ 07 Jan 2018 / 08:36 AM