ភាសាខ្មែរ | English

Our website is under construction, sorry for any inconvenient causes.

កម្ពុជា ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខ្មែរចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ Consumer Fairs លើកទី២០ នៅប្រទេសប្រ៊ុយណេ

01 Feb 2018 / 03:50 AM

កម្ពុជា ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខ្មែរចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ Consumer Fairs លើកទី២០ នៅប្រទេសប្រ៊ុយណេ
—---

 

 

នៅថ្ងៃទី២៤-២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ មន្រ្តីនាយកដ្ឋានកិច្ចការពិព័រណ៍ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បាន

ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខ្មែរចំនួន០៤ ចូលរួមតាំងពិព័រណ៍ Consumer Fairs លើកទី២០ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតអន្តរជាតិ នៅ

ទីក្រុង Bandar Serei Begawan ប្រទេសប្រ៊ុយណេ។

 

 

 

ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនេះ ត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម Yang Berhormat

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវប្បធម៌ យុវជន និងកីឡា នៃប្រទេសប៊្រុយណេ ដោយមានការចូលរួមពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេ

និងតំណាងអង្គទូតផ្សេងទៀតប្រចាំនៅប្រទេសប៊្រុយណេផងដែរ។ ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនេះ មានស្តង់សរុបចំនួន ២៤៣ និងមាន

ប្រទេសចូលរួមចំនួន០៦ គឺ៖ ប្រទេស Brunei, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Thailand, China និង Singapore។

 

 


Related News